Siết chặt quy định đối với ngành đào tạo liên quan đến sức khỏe

10 Th9

Siết chặt quy định đối với ngành đào tạo liên quan đến sức khỏe

Thông tư ứng dụng đối với các đại học đất nước, đại học vùng, học viện, trường đại học, các công ty và tư nhân có liên đới; có hiệu lực thi hành từ ngày 23/10/2017.

Phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Riêng đối với các lĩnh vực huấn luyện liên đới đến có nhiều khí chất (y dược), Thông tư 22 nêu rõ, giảng sư và người chỉ dẫn thực hiện các môn học, học phần liên đới đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang khiến cho việc trực tiếp tại các cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở vật chất thực hiện trong huấn luyện hàng ngũ lĩnh vực sức khoẻ theo quy định.

Mỗi môn học thuộc tri thức cơ sở vật chất lĩnh vực hoặc chuyên lĩnh vực của chương trình huấn luyện phải có ít ra 1 giảng sư cơ hữu có văn bằng, luận văn, luận án tốt nghiệp thích hợp với môn học chịu bổn phận giảng dạy; trong đó, số tấn sĩ tối thiểu phải có như sau:

– Ngành Y đa khoa: có tối thiểu 2 tấn sĩ thuộc lĩnh vực kỹ thuật y sinh, 06 tấn sĩ thuộc lĩnh vực y khoa lâm sàng và 1 tấn sĩ thuộc lĩnh vực y khoa đề phòng (hoặc y tế công cộng).

– Ngành Y học gia truyền: có tối thiểu 2 tấn sĩ thuộc lĩnh vực kỹ thuật y sinh, 3 tấn sĩ thuộc lĩnh vực y khoa gia truyền và 1 tấn sĩ thuộc lĩnh vực y khoa đề phòng (hoặc y tế công cộng).

Ngành Răng – Hàm – Mặt: có tối thiểu 2 tấn sĩ thuộc lĩnh vực kỹ thuật y sinh, 2 tấn sĩ thuộc lĩnh vực y khoa lâm sàng và 3 tấn sĩ thuộc lĩnh vực Răng – Hàm – Mặt.

– Ngành Y học đề phòng: có tối thiểu 2 tấn sĩ thuộc lĩnh vực kỹ thuật y sinh, 1 tấn sĩ thuộc lĩnh vực y khoa lâm sàng và 4 tấn sĩ thuộc lĩnh vực y khoa đề phòng (hoặc y tế công cộng).

– Ngành Dược học: có tối thiểu 2 tấn sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các môn học cơ sở vật chất lĩnh vực Dược và 3 tấn sĩ ở các lĩnh vực thuộc về các môn học chuyên lĩnh vực Dược.

Điều kiện về cơ sở vật chất thực hiện– Ngành Y đa khoa: ít ra phải có các phòng thí nghiệm, thực hiện về Sinh học và di truyền y khoa, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh – Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Dược lý, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sức khoẻ môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp, Điều dưỡng căn bản. Trung tâm tiền lâm sàng phải có tối thiểu các phòng thực hiện cho khối tri thức chuyên lĩnh vực về: hệ nội, hệ ngoại, phụ – sản, nhi, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng.

– Ngành Y học gia truyền: ít ra phải có các phòng thí nghiệm, thực hiện về Sinh học và di truyền y khoa, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh – Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Dược lý, Thực vật dược, Điều dưỡng căn bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hiện cho khối tri thức chuyên lĩnh vực về: hệ nội, hệ ngoại, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng, châm cứu, xoa bóp – sinh dưỡng, dược chất, phương tễ.

– Ngành Răng – Hàm – Mặt: ít ra phải có các phòng thí nghiệm, thực hiện về Sinh học và di truyền y khoa, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh – Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Dược lý, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Điều dưỡng căn bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hiện cho khối tri thức chuyên lĩnh vực về: Chữa răng và nội nha, phục hình, chỉnh nha, nha chu, giải phẫu trong mồm và giải phẫu hàm mặt, Labo răng giả.

– Ngành Y học đề phòng: ít ra phải có các phòng thí nghiệm, thực hiện về Sinh học và di truyền y khoa, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh – Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Dược lý, Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Sức khoẻ môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp, Điều dưỡng căn bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hiện cho khối tri thức chuyên lĩnh vực về: hệ nội, hệ ngoại, phụ – sản, nhi, hồi sức cấp cứu, điều dưỡng.

– Ngành Dược học: ít ra phải có các phòng thí nghiệm, thực hiện về Vật lý, Hóa đại cương vô sinh, Sinh học, Hóa phân tách, Giải phẫu – sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Hóa sinh, Vi sinh – Ký sinh trùng, Thực vật dược, Hóa hữu cơ, Dược lý, Dược liệu, Hóa dược, Dược học gia truyền, Bào chế, Dược lâm sang, Công nghiệp dược, Kiểm nghiệm thuốc, Chiết suất vi sinh. Có ít ra 1 nhà thuốc thực hiện.

– Ngành Điều dưỡng: ít ra phải có các phòng thí nghiệm, thực hiện về Sinh học và di truyền y khoa, Lý sinh, Hóa học, Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh – Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Dược lý, Dinh dưỡng tiết chế, Sức khỏe môi trường, Y học gia truyền, Điều dưỡng căn bản. Trung tâm tiền lâm sàng có tối thiểu các phòng thực hiện cho khối tri thức chuyên lĩnh vực về: chăm nom có nhiều khí chất bệnh Nội khoa; chăm nom có nhiều khí chất Ngoại khoa; chăm nom có nhiều khí chất đàn bà – bà mẹ và gia đình; chăm nom có nhiều khí chất trẻ em; chăm nom cho người cần được bình phục chức năng.

Ngoài ra, thông tư còn quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định cho phép mở ngành huấn luyện; trình tự, thủ tục đăng ký mở ngành huấn luyện; thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; xem xét và ra quy định mở ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh lĩnh vực huấn luyện; thu hồi quy định mở lĩnh vực đào tạo chuyên môn đại học; bổn phận của cơ sở vật chất huấn luyện, Hội đồng giám định và công ty có người được mời tham dự Hội đồng giám định; bổn phận của các công ty liên đới thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định chuyển tiếp…