Hai đại học Quốc gia ở top đầu trong bảng xếp hạng đại học Việt Nam

10 Th9

Hai đại học Quốc gia ở top đầu trong bảng xếp hạng đại học Việt Nam

Nhóm Xếp hạng đại học Việt Nam – hàng ngũ chuyên gia độc lập với cơ quan điều hành nhà nước, đã tiến hành đề án xếp hạng các cơ sở vật chất giáo dục đại học Việt Nam với kỳ vọng, báo cáo xếp hạng sẽ trở thành nguồn tham khảo khả tín cho xã hội, tạo ra động lực đổi mới cho các trường, đồng thời mở ra bí quyết và tiền lệ thẩm định xếp hạng đại học cho các năm tới.

Nhóm Xếp hạng đại học Việt Nam đã xếp hạng 49 trường đại học có hồ hết nguồn tin nhất trong số dữ liệu hơn 100 trường mà hàng ngũ thu thập được từ năm 2014. Theo kết quả ban bố, 2 Đại học Quốc gia với quy mô lớn đều nằm trong top đầu. Đứng thuở sơ khai trong bảng xếp hạng là Đại học Quốc gia Hà Nội, vị trí thứ 4 là Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia Thành phường Hồ Chí Minh thứ ở vị trí số 5.

Điều đáng nói là 1 số trường đại học được biết đến điểm đầu vào tương đối cao như ĐH Ngoại Thương, ĐH Y Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Dược Hà Nội… cũng chỉ đứng ở top làng nhàng trong bảng xếp hạng này.

TS Lưu Quang Hưng, đại diện hàng ngũ, cho biết, bảng xếp hạng đại học độc lập chỉ mang thuộc tính tham khảo cho xã hội, tạo ra động lực đổi mới cho các trường đại học Việt Nam, đồng thời mở ra bí quyết và tiền lệ thẩm định xếp hạng đại học cho các năm tới.

Năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định căn cứ phân tầng, khung xếp hạng và căn cứ xếp hạng cơ sở vật chất giáo dục đại học. Tuy nhiên sau hai dăm ban hành Nghị định, bảng xếp hạng phân tầng đại học vẫn chưa được ban bố. Đó cũng là bởi vì thôi thúc hàng ngũ nghiên cứu thực hành bảng thẩm định này.