Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về bảng xếp hạng đại học

10 Th9

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng về bảng xếp hạng đại học

Danh sách bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Phụng khẳng định: Xếp hạng các trường đại học theo đúng ý nghĩa là không thể thiếu đối với bộ máy đại học, nhưng công việc này cần phải chuẩn bị thật kỹ, cẩn trọng, kết quả phải có sức thuyết phục. Nếu khiến cho không cẩn trọng sẽ mang lại tác dụng ngược…

Việc xếp hạng đại học cần chuẩn bị kĩ lưỡng

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết: Trước hết, người học cần có nguồn tin về các trường để tham khảo, so sánh, chọn lọc 1 trường để theo học. Các nhà kỹ thuật, người cần lao cần nguồn tin để chọn nơi khiến cho việc thích hợp; các đối tác chọn nơi hài hòa nghiên cứu, giảng dạy, order tập huấn; các nhà tuyển dụng cần nguồn tin để chọn “sản phẩm tập huấn” của trường nào để tiêu dùng…

Với các trường đại học được xếp hạng, bảng xếp hạng với các công cụ phân tách thuyết phục sẽ giúp các trường có góc nhìn, thẩm định khách quan hơn về các mặt hoạt động cơ bản, tăng tiến luôn luôn có chữ tín; đồng thời giúp trường học đưa ra quy định về chỉ tiêu cải thiện luôn luôn có chữ tín, hiệu quả hoạt động, cạnh tranh lành mạnh để lớn mạnh và tăng tiến luôn luôn có chữ tín, dùng cho người học, dùng cho cộng đồng. Các trường có thứ hạng cao sẽ thuận tiện lôi kéo sinh viên, tăng học phí để có thêm nguồn vốn đầu tư đầu tư cho luôn luôn có chữ tín…

Đối với cơ quan chủa quản, nguồn tin về xếp hạng các trường giúp xác định tương quan khả năng của mỗi trường với cả bộ máy để quy định đầu tư ngân sách, order tập huấn, tham khảo để vun đắp chính sách cho giáo dục đại học. Việc xếp hạng cũng góp phần tăng tiến tính sáng tỏ nguồn tin về điều kiện bảo đảm luôn luôn có chữ tín, luôn luôn có chữ tín thực tại, hiệu quả hoạt động của các trường… để xã hội giám sát, tạo ra động lực cạnh tranh tốt trong toàn bộ máy…

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học đưa ra nguồn tin cho rằng: Hiện nay không phải nước nào cũng xếp hạng đại học, ngay cả những nước lớn mạnh. Điều này cho thấy chừng độ cạnh tranh, tính phức tạp của công việc này. Việc xếp hạng các trường đại học cần phải chuẩn bị thật kỹ, cẩn trọng, kết quả đưa ra phải có sức thuyết phục. Trên toàn cầu có rất nhiều công ty xếp hạng đại học nhưng chỉ có 1 số rất ít có luôn luôn có chữ tín và đưa ra kết quả được nhiều bên tiêu dùng để tham khảo.

Tất cả các bảng xếp hạng cũng đều là nguồn tin tham khảo. Tuy nhiên giả thiết khiến cho không cẩn trọng sẽ gây tác dụng ngược, khiến cho tác động đến luôn luôn có chữ tín của 1 số trường, khiến cho “nhiễu” nguồn tin xếp hạng. Thậm chí có chủ thể lợi dụng xếp hạng để trục lợi (ban bố kết quả xếp hạng không đúng thực tại, thu học phí cao sau khi có kết quả xếp hạng không đúng thực tại; chú trọng đầu tư cho 1 số tiêu chí xếp hạng, không tính đến tiêu chí lớn mạnh toàn diện và đáp ứng nhu cầu của người học, dùng cho cộng đồng…).

Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung sẽ có điều về xếp hạng

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Kim Phụng cũng cho hay: Sau khi có Luật Giáo dục đại học, năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73 về phân tầng, xếp hạng các cơ sở vật chất giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã dự thảo xong thông tư chỉ dẫn từ năm 2016.

Luật Giáo dục đại học quy định: “Chính phủ … ban hành khung xếp hạng các cơ sở vật chất giáo dục đại học theo mỗi tầng và căn cứ của từng hạng trong khung dùng cho công việc chủa quản nhà nước và ưu ái đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học. Thủ tướng Chính phủ xác nhận xếp hạng đối với đại học, trường đại học; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận xếp hạng đối với trường cao đẳng” (Điều 9)…

Theo Nghị định số 73/2015/NĐ-CP, 1 trong những tiêu chí để xếp hạng là kết quả kiểm định luôn luôn có chữ tín. Công tác này hiện đang được triển khai và đang tiến triển tốt. Các trường được kiểm định luôn luôn có chữ tín thì cơ sở vật chất dữ liệu sẽ có độ tin cậy, được tiêu dùng khiến cho 1 trong những cơ sở vật chất để tiến hành xếp hạng thì kết quả xếp hạng sẽ tin cậy hơn. Đó là những nguyên nhân mà việc xếp hạng chưa được triển khai trong thời kì vừa qua.

Sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa vấn đề xếp hạng đại học vào nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học để việc xếp hạng của Việt Nam gần hơn với thông lệ quốc tế và thích hợp với chủ trương tự chủ đại học đang được ngày 1 mở mang ở nước ta.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cũng nhấn mạnh: Xếp hạng đại học cần phải dựa trên cơ sở vật chất dữ liệu tin cậy, thẩm định trên 1 bộ tiêu chí kỹ thuật, đa số; được thực hành theo những quy tắc, quy trình được các bên liên đới tham dự thì kết quả xếp hạng mới có độ tin cậy cao, mới được tham khảo phổ biến…